This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Kredyty mieszkaniowe, a hipoteczne

Wiele osób używa zamiennie pojęć kredyt hipoteczny i kredyt mieszkaniowy. Niestety nie jest to do końca prawidłowe. Z punktu widzenia banku kredyt bankowy i mieszkaniowy to dwa różne produkty. Otóż kredyty hipoteczne mogą być przeznaczone na sfinansowanie wielu inwestycji. Za

Kredyty Mieszkaniowe – coraz bardziej popularne

Dobra koniunktura i sytuacja gospodarcza naszego kraju spowodowała, że jako społeczeństwo stajemy się coraz bardziej zamożni. Nakłada się na to oczywiście sytuacja na rynku pracy, gdzie warunki coraz częściej stawiane są przez pracownika. Dochodzi wręcz do tego, że w czasach

Specjalistyczne biuro rachunkowe Kraków

Dotacje krajowe i zagraniczne stanowią poważne źródło środków finansowych w ramach wielu firm. Ubieganie się o nie jest jednak bezcelowe w przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie stosuje Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz innych wytycznych, które są określone w aktach prawnych rangi ustawowej.

Biuro rachunkowe Kraków dla wszystkich podmiotów publicznych

Spółki publiczne, banki oraz inne przedsiębiorstwa umiejscowione poza sferą prywatną obowiązane są do stosowania ustawy o rachunkowości. Obliguje je to do prowadzenia księgowości pełnej. Polega ona na sporządzeniu jednej trwałej ewidencji – księgi handlowej. W jej ramach ujmowane są bardzo

Biuro rachunkowe Kraków dla początkujących przedsiębiorców

Opracowanie zakładowego planu kont jest czynnością zarządczą, która musi zostać podjęta przez każdego przedsiębiorcę we właściwym terminie. W ramach tej ewidencji sumowane są poszczególne aktywa i pasywa oraz wskazywane środki trwałe, które mają ulec stopniowej amortyzacji. Obecnie coraz więcej właścicieli

Biuro rachunkowe Kraków dla wymagających

Aby skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem, niezbędne jest posiadanie rzetelnej informacji finansowej. Mowa tu nie tylko o rocznych sprawozdaniach budżetowych, ale także bilansach za poszczególne lata obrotowe i raportach księgowych. Tylko łączna analiza tych dokumentów pozwoli dokładnie określić, w którą stronę należy

Biuro rachunkowe Kraków dla podmiotów gospodarczych

Działalność gospodarcza w Polsce może być wykonywana zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Ta druga kategoria podmiotów obejmuje spółki (kapitałowe i osobowe) oraz tak zwane ułomne osoby prawne. Tak szeroki katalog przedsiębiorców sprawia, że konieczne było określenie standardów

Fachowe biuro rachunkowe Kraków

Roczne zeznania podatkowe muszą być sporządzane przez każdego przedsiębiorcę, który zatrudnia pracowników. Obowiązek ten niezwykle ciężko jest wykonać, zważywszy na fakt, że właściciele firm zwykle nie posiadają wystarczającej ilości wolnego czasu. Dlatego sprawy kadrowe powierzane są innej osobie, która nie

Biuro rachunkowe Kraków dla spółek

Korzyści, które płyną z przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę, są znaczne. Przede wszystkim każdy podmiot gospodarczy tego typu może uzyskać znaczne odpisy podatkowe. Jednocześnie wskazuje się, że spółki prawa handlowego mogą być wyposażane w znaczny majątek, który umożliwia prowadzenie działalności

Sprawne biuro rachunkowe Kraków

Sprawne przeprowadzenie fuzji dwóch podmiotów gospodarczych jest możliwe jedynie wtedy, gdy jest przeprowadzane przez specjalistów. Co do zasady wystarczy złożenie kilku dokumentów we właściwych organach. Jednak w przypadku, gdy zamykane są księgi rachunkowe łączonych przedsiębiorstw, niezbędne jest sporządzenie ostatecznego bilansu