This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Biuro rachunkowe Kraków do rozliczeń VAT

Podatki obrotowe cechują się dużym stopniem skomplikowania, ponieważ sposób ich wyliczenia jest mało precyzyjny. Dlatego w wielu firmach prowadzi się kasy fiskalne, które obliczają podatek należny. Niestety, żadne urządzenie nie jest w stanie prowadzić ewidencji VAT. Jest to bardzo duża

Kompleksowe biuro rachunkowe Kraków

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą korzystają z licznych zwolnień, które sprawiają, że nie jest konieczne dopełnianie wielu formalności, które obecne są w spółkach. Przede wszystkim możliwe jest prowadzenie księgowości w formie uproszczonej. Jest ona znacznie bardziej przystępna, ponieważ nie jest

Biuro rachunkowe Kraków do sporządzania deklaracji

Organy podatkowe obciążają przedsiębiorców licznymi obowiązkami, których wykonywanie jest niejednokrotnie bardzo uciążliwe. Dużą trudnością może być samodzielne sporządzanie deklaracji na potrzeby rozliczeń z fiskusem. Bez odpowiedniego przygotowania z zakresu księgowości bardzo ciężko jest uzupełnić rubryki w takim dokumencie. Ponadto wprowadzono

Biuro rachunkowe Kraków dla biznesu

Wytwarzanie określonych towarów bądź świadczenie usług jest możliwe tylko w przypadku zarejestrowania działalności gospodarczej. Od tej zasady istnieją liczne odstępstwa, które przeważnie związane są z niskimi przychodami z danych czynności. Przeważnie jednak do profesjonalnego świadczenia usług czy sprzedaży wytworzonych dóbr

Niezawodne biuro rachunkowe Kraków

Obowiązujące przepisy prawa podatkowego wyznaczają pewne ramy dla optymalizacji. Są to działania podejmowane przez podmioty gospodarcze, które mają na celu zmniejszenie należności podatkowych bądź rozkładanie na raty poszczególnych zobowiązań. Takie działania cechują się dużą skutecznością i są całkowicie zgodne ze

Kompetentne biuro rachunkowe Kraków

W ramach każdego zakładu prowadzącego działalność na danym rynku wyodrębnia się działy księgowe. Są to komórki zajmujące się bieżącą obsługą spraw finansowych przedsiębiorcy. Działają one przede wszystkim na podstawie standardów rachunkowości, które zostały określone w sposób precyzyjny w regulaminie wewnętrznym.

Biuro rachunkowe Kraków do audytu

Przeprowadzanie okresowych kontroli zarządczych i audytów jest bardzo korzystne. Służą one przede wszystkim wykazywaniu nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Po kontroli wydaje się specjalny raport, w którym ujmowane są wszelkie błędy. Ponadto wskazuje się zalecenia pokontrolne, które należy wykonać

Biuro rachunkowe Kraków do spraw pracowniczych

Wielkie zakłady produkcyjne bądź usługowe zatrudniają przeważnie nawet kilkaset pracowników. Obsługa spraw każdego z nich wydaje się wręcz niemożliwa dla jednej osoby. Dlatego wiele firm decyduje się na otworzenie działów kadrowych. W tych komórkach organizacyjnych załatwia się wszelkie sprawy pracownicze

Biuro rachunkowe Kraków do rozliczeń

Każdy przedsiębiorca musi liczyć się z koniecznością rozliczeń z fiskusem oraz innymi organami. Obecnie należności publicznoprawne pełnią rolę kluczową, ponieważ jeżeli nie są uregulowane w terminie, ubieganie się o kredyt obrotowy bądź o inną formę pomocy kończy się fiaskiem. Dlatego

Biuro rachunkowe Kraków dla start-upów

Dobry pomysł na biznes jest dziś na wagę złota. Młodzi przedsiębiorcy są bardzo kreatywni, dlatego z roku na rok powstaje coraz więcej małych firm. Warto mieć jednak na uwadze, że początki działalności mogą okazać się zbyt trudne dla jednej osoby.